Lomtalanítás

Lomtalanítás

Tisztelt Ügyfelünk!

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy Szeged város közigazgatási területén a lomtalanítás lebonyolításának szabályai megváltoztak. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (3) – (10) bekezdései alapján 2018. január 1. napjától bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás.

 

A házhoz menő lomtalanítás szabályai, igénybevételének feltételei:

A Rendelet szerint a nem veszélyes háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a Közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont területen évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban - a Római krt., Brüsszeli krt., Berlini krt., Párizsi krt., Londoni krt., Moszkvai krt. páros oldala, valamint a Bécsi krt. páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt területen kizárólag vasárnaponként - házhoz menő lomtalanítás keretében gondoskodik.

A házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználók vehetik igénybe térítésmentesen. A házhoz menő lomtalanítás az évente egy alkalmat meghaladó igénybevétel, valamint közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén térítésköteles.

A házhoz menő lomtalanítást a Közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele, hogy az ingatlanhasználó (akadályoztatása esetén, megbízottja) az egyeztetett időpontot a Közszolgáltató részére visszaigazolja, a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon, és aláírásával igazolja a lomhulladék elszállításának tényét. Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék kihelyezése, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, a szolgáltatás ismételt teljesítését térítés ellenében végzi el a Közszolgáltató.

A házhoz menő lomtalanítás igénybevételének feltételeiről szóló tájékoztatás a Közszolgáltató honlapján is elérhető.

 

A lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok köre és azok elszállításának feltétele:

Lomtalanítási hulladék: Az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék Közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a szolgáltató csak külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a házhoz menő lomtalanítási igény bejelentésekor, valamint az időpont egyeztetésekor a nagyobb (pl.: bútor) méretű tárgyak kihelyezését feltétlenül jelezzék munkatársunknak, mert azok elszállítását csak erre a célra használt speciális gépjárművel tudjuk megoldani.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az átadni kívánt lomhulladékot az elszállításra úgy kell előkészíteni, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen, és ne akadályozza a gyalogos-, valamint a gépjárműforgalmat.

 

Nem tartozik a házhoz menő lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:

 1. a veszélyes hulladék, gumiabroncs;
 2. az elektromos, elektronikai készülék;
 3. a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék, valamint az elhalt állatok tetemei;
 4. a mezőgazdasági és ipari hulladék;
 5. az építési, bontási hulladék;
 6. a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;
 7. a rendszeres szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és zöldhulladék.

 

A házhoz menő lomtalanítás lebonyolításának menete:

A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban érkezik a megadott címre. Amennyiben a lomtalanítás időpontjában változás várható a Közszolgáltató előzetesen telefonon értesíti a bejelentőt.

 

A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen kell tartózkodnia!

 

A lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlanhasználónak a lomhulladék Közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell. Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy köteles a képviseletéről gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.

A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját az ingatlanhasználók közösen határozzák meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során a közös képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére.

 

A házhoz menő lomtalanítási igényét az alábbiak szerint jelentheti be:

A 06-80 180-480 zöldszámos telefonszámon (hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-15.00; péntek: 8.00-13.00):

 1. lépés: Felhívja a Közszolgáltató által megadott zöldszámos telefonszámot,
 2. lépés: A bejelentkező automata bemondja az Ön ügyfél azonosító számát (a továbbiakban erre tud hivatkozni a házhoz menő lomtalanítással kapcsolatban), majd kapcsolja az ügyintézőhöz,
 3. lépés: Az ügyintéző felveszi az Ön adatait: nevét, felhasználó azonosító számát (amelyet megtalál a NHKV Zrt.-től kapott számlája első oldalán található bekeretezett részben), telefonszámát, lakcímét (irányítószáma, település, utca, házszám),
 4. lépés: Az ügyintéző az adategyeztetést követően egyeztet Önnel a lomtalanítással kapcsolatban: tájékozódik a kihelyezésre szánt lom összetételéről, mennyiségéről és egyezteti Önnel a lomtalanítás pontos időpontját,
 5. Reklamáció esetén: a bejelentéskor kapott ügyfél azonosító számra hivatkozva fordulhat a Közszolgáltatóhoz telefonon, illetve elektronikus vagy postai úton.

 

Bejelentését megteheti az oldal alján található „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány kitöltésével és annak e-mail címünkre (lomtalanitas@szegedihulladek.hu) történő visszaküldésével.

 

Személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban (6720 Szeged, Stefánia 6.)

A „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány személyes leadásával nyitvatartási idő alatt:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
/hétvégén és ünnepnapokon: zárva/

Elektronikus úton, illetve személyesen bejelentett lomtalanítási igényével kapcsolatban, munkatársunk 10 munkanapon belül visszahívja Önt, adategyeztetés céljából.

Köszönjük Önnek, hogy együttműködésével részt vállal a környezetünk megóvásában, annak érdekében, hogy a háztartásában feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök megfelelő helyre kerüljenek.

 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
„Közös ügyünk a környezetünk!”

 

LOMTALANÍTÁSI IGÉNY BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY (docx)

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Tel.: 62/777-177
Fax.: 62/777-178

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.
Tel.: 62/777-177
Fax: 62/777-178
E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu
Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
hétvégén és ünnepnapokon: zárva
Panaszkezelés:
E-mail: panaszbejelentes@szegedihulladek.hu

Fogyasztóvédelmi referens:
Dr. Tomasovszky Csilla 62/777-210

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep:

Cím: Szeged, Sándorfalvi út.
Tel: 62/777-272
Fax: 62/426-506
Hivatalos nyitvatartás:
hétfőtől – péntekig: 6.00 – 22.00
szombaton: 6.00 – 14.00
vasárnap és ünnepnapokon: zárva
Lakossági hulladékátvétel: SZMJV Közgyűlésének 53/2004. (XI. 30.) rendelete alapján.
 
Hulladékgyűjtő szigeteink, hulladékudvaraink elérhetőségével, nyitva tartásával kapcsolatos információkért ide kattintson.
Oldaltérkép