Lomtalanítás

Lomtalanítás

Tisztelt Ügyfelünk!

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy Szeged város közigazgatási területén a lomtalanítás lebonyolításának szabályai megváltoztak. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet 16. § 1-8. bekezdései szerint bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás.

A házhoz menő lomtalanítás szabályai, igénybevételének feltételei:

A Rendelet szerint: a nem veszélyes háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a Közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont területen évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban - a Római krt., Brüsszeli krt., Berlini krt., Párizsi krt., Londoni krt., Moszkvai krt. páros oldala, valamint a Bécsi krt. páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt területen kizárólag vasárnaponként - házhoz menő lomtalanítás keretében gondoskodik.A házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználók vehetik igénybe térítésmentesen. A házhoz menő lomtalanítás az évente egy alkalmat meghaladó igénybevétel, valamint közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén térítésköteles.A házhoz menő lomtalanítást a Közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele, hogy az ingatlanhasználó (akadályoztatása esetén, megbízottja) az egyeztetett időpontot a Közszolgáltató részére visszaigazolja, a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon, és aláírásával igazolja a lomhulladék elszállításának tényét. Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék kihelyezése, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, a szolgáltatás ismételt teljesítését térítés ellenében végzi el a Közszolgáltató. A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját a közös képviselő a szolgáltatóval együtt határozza meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során a közös képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére.

A házhoz menő lomtalanítás lebonyolításának menete:

A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban érkezik a megadott címre. Amennyiben a lomtalanítás időpontjában változás várható a Közszolgáltató előzetesen telefonon értesíti a bejelentőt.

A házhoz menő lomtalanítási igényét az alábbiak szerint jelentheti be:

A 06-80 180-480 zöldszámos telefonszámon (hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-15.00; péntek: 8.00-13.00):

 1. lépés: Felhívja a Közszolgáltató által megadott zöldszámos telefonszámot,
 2. lépés: A bejelentkező automata bemondja az Ön ügyfél azonosító számát (a továbbiakban erre tud hivatkozni a házhoz menő lomtalanítással kapcsolatban), majd kapcsolja az ügyintézőhöz,
 3. lépés: Az ügyintéző felveszi az Ön adatait: nevét, felhasználó azonosító számát (amelyet megtalál a NHKV Zrt.-től kapott számlája első oldalán található bekeretezett részben), telefonszámát, lakcímét (irányítószáma, település, utca, házszám),
 4. lépés: Az ügyintéző az adategyeztetést követően egyeztet Önnel a lomtalanítással kapcsolatban: tájékozódik a kihelyezésre szánt lom összetételéről, mennyiségéről és egyezteti Önnel a lomtalanítás pontos időpontját,
 5. Reklamáció esetén: a bejelentéskor kapott ügyfél azonosító számra hivatkozva fordulhat a Közszolgáltatóhoz telefonon, illetve elektronikus vagy postai úton.

A lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok módja és azok elszállításának feltétele:

Magánház esetén:

A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék Közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlanhasználónak a lomhulladék Közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell. Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy köteles a képviseletéről gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a szolgáltató csak külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a házhoz menő lomtalanítási igény bejelentésekor, valamint az időpont egyeztetésekor a nagyobb (pl.: bútor) méretű tárgyak kihelyezését feltétlenül jelezzék munkatársunknak, mert azok elszállítását csak erre a célra használt speciális gépjárművel tudjuk megoldani.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az átadni kívánt lomhulladékot az elszállításra úgy kell előkészíteni, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen, és ne akadályozza a gyalogos-, valamint a gépjárműforgalmat.

Társasház esetén:

Közös képviselők feladata a házhoz menő lomtalanítás során:

 • Az alábbi táblázat szerint meghatározza (lakógyűlés keretében) a Társasház lehetséges lomtalanítási időpontját.
 • Amennyiben az időpont kiválasztásra került, - amely hétköznap lehet, kivéve a Nagykörúttól a Tiszáig által határolt terület, mely a jogszabály alapján vasárnap – felhívja Társaságunk zöldszámos (ingyenesen hívható) igénybejelentő vonalát. 06-80-180-480

Közös képviselők felelőssége:

 • A házhoz menő lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodik. Akadályoztatása esetén, megbízottja vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím, telefonos elérhetőség megadásával.
 • A lomhulladék átadását aláírásával igazolja.

 

Napok

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Vasárnap

 

Szőreg

Újszeged

Baktó

Baktói kiskertek

Felsőváros

Makkosháza

Petőfi telep

Tápé

Tápéi kiskertek

Tarján

Északi városrész

Rókus

Móraváros

 

Gyulatelep

Dorozsma

Béketelep

Sziksós

Subasa

Öreghegy

Alsóváros

Vadaspark

Bodomi kiskertek

Klebelsberg-telep

Gyálarét

Tompasziget

Kecskés telep

Szentmihály

 

Belváros

Határvonalak

 

Római körút páratlan oldal

József Attila sugárút páratlan oldal

Makkosházi körút páratlan oldal

Csongrádi sugárút páratlan oldal által határoltterület

 

József Attila sgt. páros oldal

Makkosházi krt. páros oldal

Csongrádi sgt. páros oldal

Nagykörút Páratlan oldal

 

Petőfi Sándor sgt. páros oldal

Bécsi krt. páros oldal

Nagykörúttól a Tiszáig,

(Nagykörút páros oldal, Bécsi körút páratlan oldal)

 

 Nem tartozik a házhoz menő lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:

 1. a veszélyes hulladék, gumiabroncs;
 2. az elektromos, elektronikai készülék;
 3. a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék, valamint az elhalt állatok tetemei;
 4. a mezőgazdasági és ipari hulladék;
 5. az építési, bontási hulladék;
 6. a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;
 7. a rendszeres szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és zöldhulladék.

Bejelentését megteheti az oldal alján található „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány kitöltésével és annak e-mail címünkre (lomtalanitas@szegedihulladek.hu) történő visszaküldésével.

Személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban (6720 Szeged, Stefánia 6.)

A „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány személyes leadásával nyitvatartási idő alatt:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
/hétvégén és ünnepnapokon: zárva/

Elektronikus úton, illetve személyesen bejelentett lomtalanítási igényével kapcsolatban, munkatársunk 10 munkanapon belül visszahívja Önt, adategyeztetés céljából.

Köszönjük Önnek, hogy együttműködésével részt vállal a környezetünk megóvásában, annak érdekében, hogy a háztartásában feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök megfelelő helyre kerüljenek.

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
„Közös ügyünk a környezetünk!”

 

 

LOMTALANÍTÁSI IGÉNY BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY (docx)

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Tel.: 62/777-177
Fax.: 62/777-178

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.
Tel.: 62/777-177
Fax: 62/777-178
E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu
Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
hétvégén és ünnepnapokon: zárva
Panaszkezelés:
E-mail: panaszbejelentes@szegedihulladek.hu

Fogyasztóvédelmi referens:
Dr. Tomasovszky Csilla 62/777-210

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep:

Cím: Szeged, Sándorfalvi út.
Tel: 62/777-272
Fax: 62/426-506
Hivatalos nyitvatartás:
hétfőtől – péntekig: 6.00 – 22.00
szombaton: 6.00 – 14.00
vasárnap és ünnepnapokon: zárva
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: az SZMJV Önkormányzat közgyűlésének 11/2018. (V.03) önkormányzati rendelete alapján
 
Hulladékgyűjtő szigeteink, hulladékudvaraink elérhetőségével, nyitva tartásával kapcsolatos információkért ide kattintson.
Oldaltérkép    Adatkezelési tájékoztató    Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat    Impresszum