Szüneteltetés

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a  26/2013. (X.02.) önkormányzati rendelet tartalmazza,

Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet 27. §

(3) A ingatlanhasználó mentesül a díj fizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a szolgáltatótól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja. A szünetelési kérelmet a szolgáltató a 30. nap elteltét követő hónap első napjával fogadja be.

(4) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan használója írásban köteles kérni a szolgáltatótól. A szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelemnek akkor ad helyt, ha a kérelmező a bázis év teljes időszakát érintően legalább két – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó – közüzemi szolgáltató (amelyből az egyik áramszolgáltató) által kiállított a bázis év nyitó és záró időszakára vonatkozó számlákkal vagy számlaegyenleggel (ami lehet további gáz, víz vagy egyéb számla) igazolja, hogy az ingatlant a kedvezményezett időszakban senki nem használta. Igazolásra rész-számla benyújtása nem alkalmas. 

A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Szolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetetést a kérelmében meghatározott időszaknál rövidebb időre vette jogszerűen igénybe.

(5) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs.

(6) A szolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szüneteltetési nyilatkozat valóságtartalmát, amelyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Szolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni. Amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetetést a kérelmében meghatározott időszak egy részére jogszerűen vette igénybe, akkor a kezdő időponttól eltérő időpont is megállapítható.


A szüneteltetési kérelem a beérkezést követő 30 nap eltelte után esedékessé váló első számlázási időszaktól fogadható be.

Kérjük, a szállítási cím pontos megadásával és a www.szegedihulladek.hu oldalon lévő nyomtatvány kitöltésével szíveskedjen szüneteltetési igényét írásban bejelenteni a 6728 Szeged Városgazda sor 1. címre.

Amennyiben társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlanban lévő lakást kíván szüneteltetni, abban az esetben az  igényét elsősorban a közös képviseletnél, a házkezelőnél szükséges kezdeményeznie.
Ha a  közös képviselő online ügyfélszolgálatunkra regisztrál, a szüneteltetésekkel kapcsolatos bejelentéseket, közvetlen az ingatlantulajdonos vagy az ingatlan használó is megteheti.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szüneteltetési igények igénybevételének jogszerűségét helyszíni vizsgálattal ellenőrizheti. A kedvezmények jogtalan igénybevétele esetén a szolgáltató jogosult a tárgyév első napjára vagy a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg kiszámlázni a normál összegű hulladékszállítási díjat.

A jogszerűtlenül igénybe vett szüneteltetés megállapítása esetén a Társaságunk a megalapozatlan nyilatkozat folytán indokolatlanul felmerült  költséget, mint kártérítést áthárítja, melynek összege a szolgáltatásaink árai aloldalon található.


Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Tel.: 62/777-177
Fax.: 62/777-178

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.
Tel.: 62/777-177
Fax: 62/777-178
E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu
Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
hétvégén és ünnepnapokon: zárva
Panaszkezelés:
E-mail: panaszbejelentes@szegedihulladek.hu

Fogyasztóvédelmi referens:
Dr. Tomasovszky Csilla 62/777-210

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep:

Cím: Szeged, Sándorfalvi út.
Tel: 62/777-272
Fax: 62/426-506
Hivatalos nyitvatartás:
hétfőtől – péntekig: 6.00 – 22.00
szombaton: 6.00 – 14.00
vasárnap és ünnepnapokon: zárva
Lakossági hulladékátvétel: SZMJV Közgyűlésének 53/2004. (XI. 30.) rendelete alapján.
 
Hulladékgyűjtő szigeteink, hulladékudvaraink elérhetőségével, nyitva tartásával kapcsolatos információkért ide kattintson.
Oldaltérkép